Students' Stories

Kumkum  -  Dehradun (Uttarakhand)

Joanna -  Imphal (Manipur)

 Tushti Lomash - Dhuri (Punjab) 

Astha Joshi  - Dehradun (Uttarakhand)

Tanisha Sharma - Mumbai (Maharashtra)

Shreya Vashisth - Hoshiarpur (Punjab)

 Rishabh - Kotputli (Rajasthan) 

Ms. Anita Gautam - Gadchiroli (Maharashtra)

 Vinayak jajoo - Doomdooma (Assam)

Ruchi Gandhi -  Mumbai (Maharashtra)

 Armaan - Nagpur ( Maharashtra)  

 Arvind - Shirdi ( Maharashtra) 

Aanchal Gupta - Mandsaur (Madhya Pradesh)

Shriya Mishra - Sambalpur (Odisha)

Khushi - Sagar (Madhya Pradesh)

 Aishwarya Srivastava -  Korba (Chhattisgarh)